Twoja prywatność i zbieranie danych

Aby możliwe było zarządzanie trybami online [gry], konieczne jest zbieranie danych, które, zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej i USA są uznawane za personalne. Akceptując warunki niniejszej Umowy, potwierdzasz, że masz co najmniej 16 lat (13 lat w Wielkiej Brytanii i USA), i że wyrażasz swoją zgodę na zbierania następujących danych: Unikalny ID kodu konta, nick, protokół IP, kod kraju

Oprócz wymienionych powyżej danych, aby nasi analitycy mogli ulepszać działanie gry, musimy znać unikalny kod ID urządzenia i dane, otrzymywanie w rezultacie następujących działań wewnątrz gry: Przedmioty, uzyskane w trakcie gry; Aktywowane tryby gry; czas starć, Znajomi, z którymi walczysz online, Imiona osób, wraz z którymi grałeś.

Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w przekazywaniu danych, lub wyrazić na nań zgodę, stosując opcje gry. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że odmowa zgody może skutkować niedostępnością tych trybów gry, które wymagają podania danych personalnych dla poprawnego działania.

Jeśli chcesz otrzymać kopię zebranych przez nas danych lub chciałbyś zarządzać ich usunięcia, prosimy o kontakt na adres [email protected]. Aby twój wniosek został rozpatrzony pozytywnie, podaj w wiadomości swoje ID prywatności i zbierania danych.